Zasady i warunki

Informacja na podstawie art. 13 dekretu z mocą ustawy 196/03 kodeks dotyczący ochrony danych osobowych.

CEL ZABIEGU

przetwarzanie danych ma cele bezpośrednio związane i niezbędne do realizacji zamówionej usługi;

ponadto przetwarzanie danych będzie się odbywało również w celu prowadzenia badań rynkowych, przesyłania materiałów reklamowych, działań marketingowych i informacji handlowych dotyczących produktów i usług firm, które wystawiają się na portalu, w jakikolwiek sposób i za pomocą dowolnych środków; wykrywanie stopnia zadowolenia użytkowników z jakości świadczonych produktów i/lub usług oraz z działalności prowadzonej przez Firmę, która eksponuje się na portalu, prowadzoną bezpośrednio lub poprzez pracę wyspecjalizowanych firm poprzez wywiady osobiste lub telefoniczne, ankiety itp.

SPOSÓB LECZENIA

Dane będą przetwarzane głównie za pomocą narzędzi elektronicznych i informatycznych oraz przechowywane zarówno na nośnikach informatycznych, jak i nośnikach papierowych oraz na każdym innym odpowiednim nośniku, zgodnie z minimalnymi środkami bezpieczeństwa zgodnie z Regulaminem technicznym dotyczącym minimalnych środków bezpieczeństwa, załącznik B do Kodeks dotyczący przetwarzania danych osobowych.

OPCJONALNY CHARAKTER POZYSKIWANIA DANYCH

Pozyskiwanie danych osobowych jest opcjonalne. Jednak niepodanie, choćby częściowe, danych osobowych wymaganych do wypełnienia Formularza Rejestracji Dostępu do Usługi może uniemożliwić pełne świadczenie Usługi.

PODMIOTY, Z KTÓRYMI MOGĄ BYĆ KOMUNIKOWANE

Dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom Spółki, pełniącym funkcje kierownika i osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie; personel został należycie przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych; W każdym przypadku zakaz przekazywania lub rozpowszechniania danych osobowych podmiotom, które nie są niezbędne do realizacji usług, pozostaje nienaruszony.

PRAWA ZAINTERESOWANEJ STRONY

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie art. 7 (Prawo dostępu do danych osobowych i inne prawa) Kodeksu w zakresie przetwarzania danych osobowych, masz prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia lub nie dotyczących Cię danych osobowych, nawet jeśli nie jesteś jeszcze zarejestrowany, oraz ich komunikacji w zrozumiała forma.

Masz prawo do uzyskania wskazania:

  • pochodzenia danych osobowych
  • o celach i sposobach przetwarzania
  • logiki stosowanej w przypadku przetwarzania realizowanego za pomocą narzędzi elektronicznych
  • danych identyfikacyjnych właściciela i podmiotów przetwarzających dane
  • podmioty lub kategorie podmiotów, którym dane mogą być przekazywane lub kto może się o nich dowiedzieć jako wyznaczony przedstawiciel w państwie, menedżerowie lub agenci
  • Masz prawo do uzyskania:
  • aktualizacja lub integracja danych
  • usunięcie, przekształcenie w formę anonimową lub zablokowanie danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym tych, których zachowanie jest niezbędne w związku z celami, dla których dane zostały zebrane lub następnie przetwarzane

Masz prawo do sprzeciwu w całości lub w części:

  • z uzasadnionych powodów do przetwarzania danych osobowych dotyczących Ciebie, nawet jeśli jest to związane z celem gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych dotyczących Ciebie w celu wysyłania materiałów reklamowych lub do sprzedaży bezpośredniej lub przeprowadzania badań rynkowych lub komunikacji handlowej.

Administratorem danych jest:

Vert sportVia Chanoux, 71
11027 Św. Wincenty (Ao)

Wykonywanie praw:

Aby skorzystać z uprawnień przewidzianych w art. 7 Kodeksu w sprawie ochrony danych osobowych, wymienionych powyżej, pisemny wniosek, bez szczególnych formalności, będziesz musiał wysłać na adres: Vert sport

Product added to wishlist
Product added to compare.